Обадете ни се на:
тел: 0559 27134
 
 
 
 
 
 
 
 

Екип

В детска градина „Мир“ работят 8 квалифицирани учители притежаващи  I, II, IV ПКС, носители на наградата  „Учител на годината“ в системата на предучилищното възпитание на  Община Карнобат .

Екипът е представил своя педагогически опит и иновативен подход в работата  с деца и родители в педагогически сборници  и научни конференции.  

  В детската градина работят  логопед и двама ресурсни учители.

  Създадени  са  условия   за непрекъснато кариерно развитие на всеки педагог.

   В работата си с децата от 3 до 7 годишна възраст, педагозите се съобразяват с европейските и световни тенденции при подготовката на децата за училище,отговаряйки  адекватно на новите предизвикателства в сферата на образованието през 21 век- интегриране с европейската възпитателна практика, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите, развитие на личностния потенциал на всяко дете , интересите, способностите и заложбите му.

 За децата се грижат и 6 помощник-възпитатели,готвач, помощник готвач,  медицински специалист,2 мед. сестри,перачка, работник поддръжка , огняр, административен персонал.

Свържете се с нас

Детска градина "Мир"

гр. Карнобат, ул. "Витоша" 16

Тел: 0559 27137

Mail: mir_kt@abv.bg

Форма за контакт