Обадете ни се на:
тел: 0559 27134
 
 
 
 
 
 
 
 

Дневен режим

ВИД ДЕЙНОСТ

 

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

І група

„Слънчо“

Часови интервал

ІІ групиа

„Калинка“

Часови интервал

ІІІ  подг. групи

„Смехорани“

Часови интервал

 

 

ІV подг. групи

„Детелина

Часови интервал

 

1.

Прием на децата, сутрешен филтър

 

Допълнителни форми – дейности по избор на децата и/или организирани от учителя.

 

до 8.30 ч.

 

до 8.30 ч.

 

до 8.30 ч.

 

до 8.30 ч.

2.

Утринна гимнастика

8.30ч.-8.45ч.

8.30ч.-8.45ч.

8.30ч.-8.45ч.

8.30ч.-8.45ч.

3.

Сутрешна закуска

       8.45 – 9.15 ч.

       8.45 – 9.15 ч.

8.45 – 9.00 ч.

8.45 – 9.00 ч.

4.

Педагогически ситуации

9.15 – 10.00 ч.

9.15 – 10.00 ч.

9.00 –10.30 ч.

9.00 –10.30 ч.

5.

Подкрепителна закуска

10.00 ч.-10.15ч.

10.00 ч.-10.15ч.

10.30 ч.-10.45ч.

10.30 ч.-10.45ч.

 

6.

Допълнителни форми

Занимания по интереси,                                  допълнителни дейности /извън ДОС/
Разходки, игрова дейност

 

 

10.15-11.30 ч.

 

 

10.15-11.30 ч.

 

 

10.30-11.30 ч.

 

 

10.30-11.30 ч.

7.

Подготовка за обяд и обяд

11.30 ч.-12.00ч.

11.30 ч.-12.00ч.

11.30ч.-12.00 ч.

11.30ч.-12.00 ч.

8.

Тоалет, подготовка за сън

12.00ч.-12.30ч.

12.00ч.-12.30ч.

12.00-12.30ч.

12.00-12.30ч.

9.

Следобедна почивка/сън

12.30-15.30 ч.

12.30-15.30 ч.

12.30-15.30 ч.

12.30-15.30 ч.

10.

Тоалет, раздвижване

15.30ч.-15.45ч.

15.30ч.-15.45ч.

15.30ч.-15.45ч. 

15.30ч.-15.45ч. 

11.

Следобедна закуска

15.45ч.-16.00ч.

15.45ч.-16.00ч.

15.45ч.-16.00ч.

15.45ч.-16.00ч.

12.

Педагогически ситуации /

допълнителни дейности извън ДОС/

Допълнителни форми

16.00ч.-16.20ч.

16.00ч.-16.20ч.

16.00ч.-16.30ч.

16.00ч.-16.30ч.

13.

Допълнителни форми

Дейности по избор на децата /сюжетни игри/ игри на открито/ индивидуални занимания

Изпращане на децата

16.20ч.-18.00ч.

16.20ч.-18.00ч.

16.30ч.-18.00ч.

16.30ч.-18.00ч.

 

Забележка: В неучебно време (от 1 юни до 14 септември) във времето за педагогически ситуации се провеждат допълнителни форми.

При почасова организация децата участват в дейностите, определени в организацията на учебния ден в часовия интервал 8.30ч. – 11.30ч.

Целодневната организация на учебния ден е приета на ПС  с протокол №1 от 15.09.2016г.

Свържете се с нас

Детска градина "Мир"

гр. Карнобат, ул. "Витоша" 16

Тел: 0559 27137

Mail: mir_kt@abv.bg

Форма за контакт